Кыргыз Республикасынын
Таэквондо (WT) Академиясы

Байланыштар

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,
Суеркулова көч. 8,
Орто мектеп №62, таэкводно залы